Zajęcia komputerowe prowadzimy na nowoczesnym sprzęcie komputerowym.

Robotyka w oparciu o Lego Mindstorm EV3, oraz Arduino UNO

Wydruki z wykorzystaniem drukarki 3D XYZPrinting DaVinci

prowadzący: mgr Bartłomiej Socha

W roku 2020 nauczyciel informatyki Bartłomiej Socha wystąpił do Centrum Mistrzostwa Informatycznego o realizację dwóch grantów związanych z prowadzaniem kółek informatycznych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Każdy grantobiorca uczestniczy w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Bartłomiej Socha uczestniczył w zajęciach przy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w najbardziej zaawansowanej grupie programistycznej z języka C++ szlifował swoje umiejętności programistyczne.

Dzięki realizacji tego grantu zyskaliśmy kolejny sprzęt do nauki robotyki w postaci robotów mBot i rozszerzeń, uczniowie mieli okazję startować w konkursach organizowanych przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego, a na zajęcia pozalekcyjne zostały przygotowane profesjonalne materiały w postaci scenariuszy zajęć oraz prezentacji. W chwili obecnej rozpatrywana jest kolejna aplikacja na realizację grantów Centrum Mistrzostwa Informatycznego na rok szkolny 2021/2022.